Το πάλαι πότε λειτουργικό για tablet έχει αγοραστεί από την LG για τις Smart TVs της…

moodagent.webos_.blog_-1024x947

Πότε; Σύμφωνα λοιπόν με το The Verge, ο LG VP of communications κος John Taylor, μας ενημερώνει πως οι LG Smart TVs με λειτουργικό το webOS θα έρθουν νωρίς το 2014. Ταυτόχρονα η εταιρία σκοπεύει να ενσωματώσει το λειτουργικό σε όλα τα TV προϊόντα της. Λειτουργικό για παντού: “82 countries with multiple screen sizes and price points,” είπε ο διευθυντής North American VP of smart TV της εταιρίας κος Samuel Chang.

Αυτό το OS πάντως ήταν touch-based και μένει να δούμε πως θα γίνει τελικά.