Νικήτρια η Raytheon Company σε έναν δυνατό διαγωνισμό…

apg-811

Το Raytheon Advanced Combat Radar (RACR) επιλέχτηκε από τη Republic of Korea για να αναβαθμιστούν τα KF-16C/D Block 52 Fighting Falcon της:

ELEC_Radar_RACR_in_F-16_lg

“This win ensures the Republic of Korea’s KF-16 combat aircraft remain relevant in a constantly evolving threat environment and builds on our legacy of providing enhanced combat capabilities for global allied forces,” είπε ο κος Rick Yuse, πρόεδρος της Raytheon Space και Airborne Systems.

Η εταιρία θα παραδώσει 134 ενεργά ραντάρ – active electronically scanned array radar systems από το 2016 με όλο το AESA radar development και την παραγωγή μέσα.

Τα ελληνικά τι κάνουν;

F-16DGreeceBlock52w-CFTsDorsal