Οι κύριοι στο CrackBerry συνέλεξαν όλες τις βελτιώσεις που έχει το νέο λειτουργικό BlackBerry10.1C SDK, που απευθύνεται ειδικά σε developers.

blackberry-10-logo

Δείτε:

– HDR option for taking photos;
– PIN to PIN messaging now available and present in the BlackBerry Hub;
– APN editing is now enabled (Though this may remain carrier based);
– ‘Highlights” for text such as word correction on the keyboard are now green, instead of blue;
– ‘Text Picker’ has been improved, now allows for easily moving left and right between letters easier;
– Sharing menu is now black, just like on the BlackBerry Q10;
– New help demos and walkthroughs after initial boot;
– Select All for broadcast messages is now available;
– Ability to turn off alerts for specific applications;
– Easier to check for updates in BlackBerry World;
– Phone can be fully unlocked at lock screen now by the power button;
– BlackBerry World now has options for coupon redemption;
– Pasting of phone numbers directly into dialpad;
– Installed apps can be opened from with BlackBerry World (No longer shows ‘installed’ now shows ‘open’).

Από την άλλη, αυτά θα είναι όπως μαθαίνουμε μερικά από τα νέα στοιχεία που θα έχει το BlackBerry 10.1. Όσο περίεργοι είστε πάντως, στο forum θα μάθετε περισσότερα.