Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο iTunes App Store και θα είναι δωρεάν…

vlc_ipad

Όπως και η computer έκδοση, θα παίζει .mkv και .avi file αλλά και network streams με την app να έχει επίσης αναβμιστεί σε σχέση με την πρώην έκδοση.

Έχουμε εδώ και ενσωμάτωση Dropbox υποστήριξη υποτίτλων, variable playback ταχύτητα και sharing αρχείων σε WiFi. Σήμερα για κάθε συσκευή με iOS 5.1 ή ανώτερο.