…με περισσότερα στοιχεία.

fortuitous

Δεν είναι και λίγοι που χρησιμοποιούν τη Google για definitions. Και τώρα έχουμε αναβαθμισμένα αποτελέσματα στο google.com για desktop ή mobile εμπειρία για περισσότερα στοιχεία πέρα από το definition όπως π.χ sample sentences εκτός από συνώνυμα.

Πιέζοντας δε το microphone στην Google Search app έχεις και απάντηση ενώ μπορείς και να ρωτήσεις “What’s the definition of fortuitous?” ή “What are synonyms for fortuitous?” Και με 60+ γλώσσες να μεταφραστούν.