Τι είναι αυτό; το Nexus 5 με το Android 4.4 KitKat και την boot οθόνη..

kit-kat-44-02

Και μάλιστα έχουμε αρκετές οθόνες του Android 4.4 KitKat να αποκαλύπτονται με νέο phone dialer και νέα messaging app όπως και, καθώς φαίνεται, ελαφρότερα χρώματα στα icons στη status bar που αλλάζει επίσης χρώμα.

android-kitkat-44-01

android-kitkat-4

All eyes are on the second half of October for the Android 4.4 KitKat’s release, so stay tuned as we await for more ”feelers”.