Νέα σχεδίαση για τα Google Maps που θα δώσει μια “νέα εμπειρία” στην πλοήγηση…

11

Η Google δε λέει πως από τα πιο requested features είναι κατεύθυνση για πολλαπλούς προορισμούς με starting point στο οποίο προσθέτεις ‘+’ για στάσεις ενώ το Google Maps δίνει κατευθύνσεις για πολλές destinations.

Έχεις επίσης upcoming events ΜΕΣΑ στο Google Maps αλλά και schedule of events με τις πληροφορίες να τις έχεις όταν είσαι signed into στο Google account.

44

22

33