2

Ακόμη δεν το… είδαμε και για το PS4 που ήδη είναι υπεργρήγορο μιλάμε για το swap του σκληρού. Τι λέτε για τα SSDs;

Στο βίντεο το Tested τρέχει δοκιμές και εμείς χαζεύουμε.