Ο CEO της εταιρίας κος Dennis Woodside επιβεβαίωσε πως το Project Ara ολοκληρώνεται.

phonebloks

Το Project Ara είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία της Motorola και τη 3D Systems για να ετοιμαστούν τα κινητά “Phonebloks” — σπονδυλωτά smartphones σαν… τα Legos. Η δε επιβεβαίωση ήρθε στο Google+ Hangout.

Οι δύο εταιρίες έχουν ήδη συνεργαστεί στα “make-a-thons” στο MAKEwithMOTO tour και το project είναι μια πανέξυπνη ιδέα με modules που αντικαθιστώνται…