Το κολάς στον τοίχο, ρίχνει νερό στο συνεφάκι και presto. Έτοιμη ο βροχή…!

000