Στη NASA ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό visualization για ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φαινόμενα: το πως ο Ήλιος μας ‘αλλάζει’ πόλους, μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα κάθε 11 χρόνια.

00

Στην εικονοποίηση, με χρώμα magenta είναι οι πόλοι ενώ οι πράσινες γραμμές δείχνουν τα θετικά πεδίο. Ένας πλήρης ηλιακός μαγνητικός κύκλος με τον αρνητικό πόλο να ‘κάνει μια πλήρη περιστροφή’ γύρω από την Ήλιο, χρειάζεται 22 χρόνια για να ολοκληρωθεί.