Τα πάντα αποκαλύπτονται από μερικές λεπτομέριες…

sony-headset

Με τις διαρκώς δοκιμαστικές εκδόσεις αλλά και τα ‘πειραματικά’ ουσιαστικά λανσαρίσματα εξαρτημάτων ‘τεχνολογίας εικόνας’ που μοιάζει με υπερεαλιστική, σειρά της Sony. Φαίνεται πως ‘κάτι’ ετοιμάζεται, κάτι που μάλιστα θα συνδυαστεί με το PlayStation, όπως αποκαλύπτουν αποκαλυφθέντα έγγραφα…

Με τον τίτλο “Obstacle Avoidance Apparatus” που συνδυάζεται με μια “Obstacle Avoidance Method”, το σύστημα θα αναγνωρίζει εμπόδια και θα μπορείς να τα αποφύγεις αν και δεν θα τα ‘βλέπεις’ per se.

To έγγραφο μιλά ακόμη και για “βιολογικές πληροφορίες” που θα χρησιμοποιούνται στ visor για να αναγνωρίζεις και κίνηση αντικειμένων, θερμοκρασία σώματος και εγκεφαλικά κύμματα, ιδρώτα, καρδιακούς χτύπους και και bio στοιχεία του οργανισμού.

Μιλάμε για την επόμενη γενιά εμπειριών gaming;