Κάτι κινείται πολύ πιο έντονα από τα περασμένα χρόνια στον χώρο των robotics…

DRC

Αυτός είναι ο εντυπωσιακός Atlas. Μας τον παρουσιάζει η ‘πηγή’ των futuristic τεχνολογιών, η αμερικανική διαβόητη υπηρεσία Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).