Η Cloud Media ρίχνει ένα update για τον Popcorn Hour A-300 media player της με τη νέα firmware version 05-03-131223-23-POP-421-000 και τον NMT apps 05-02-130708-23-POP-421 που μπορείτε να βρείτε στην download page για τον Media Player.

front_a300s
Κάνετε unzip και copy στα contents του αρχείου στον root folder ενός FAT32 formatted memory stick και μετά safely remove από τον υπολογιστή. Μετά στον Popcorn Hour A-300, στη USB port και στα “Setup” επιλέγετ “Maintenance” και “Firmware Update,” αλλά και “Check For Firmware Update.”

Η μονάδα θα ψάξει για valid firmware files και θα αρχίσει αυτόματα με το restart μετά και: “Setup,” “Maintenance,” και επιλογή “NMT Setup Wizard.” Τον δε apps.nmt file κάνετε install σε νέο applications package.