00

Ερευνητές του Massachusetts Institute of Technology (MIT) από το Cambridge, με ηγέτες στην ομάδα του κους Marin Soljačić και τον Έλληνα John Joannopoulos, ανακοίνωσαν έναν νέο τύπο διαφανούς οθόνης…

Η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε προηγμένα head-up displays (HUD) και ετοιμάστηκε με χρήση νανοσωματιδίων μαζί με διαφανή πολυμερή. Το σύστημα είναι σε απλή μορφή σήμερα αλλά…

“This is a very clever idea using the spectrally selective scattering properties of nanoparticles to create a transparent display. I think it is a beautiful demonstration,” είπε ο καθηγητής του Stanford, κος Shanhui Fan, πάνω στο project.