Είναι βασικό πρόβλημα που προκύπτει από χρήση high-tech μηχανημάτων στο πεδίο μάχης…

Robocop 2014

Τι γίνεται αν πέσουν στα χέρια εχθρού; η αμερικανική DARPA έχει αποφασίζει να βρει μια λύση και ζητά από την IBM να ετοιμάσει “non-incendiary, self-destructing devices.”

Η ιδέα; τοποθετείς έναν αισθητήρα CMOS σε κομμάτι γυαλιού. Με την ενεργοποίηση ενός σήματος RF που θα διαλύεται μετά από εντολή και θα είναι άχρηστο το μηχάνημα.

Αυτό θα αποτρέψει από “transient electronics” το να πέσουν σε λάθος χέρια. Το πρόγραμμα λέγεται: VAPR (Vanishing Programmable Resources) και τα ηλεκτρονικά θα είναι εμπορικά off-the-shelf αλλά με “limited device persistence that can be programmed, adjusted in real-time, triggered, and/or be sensitive to the deployment environment.”

Mission Impossible…