Το όλο πρόγραμμα είναι πολύ πίσω, αλλά φαίνεται πως κάτι κινείται πια στο ‘μέτωπο’ του κινητήρα Izdeliye 30. Αυτή είναι η πρώτη…

…πτήση μαχητικού με έναν κινητήρα Izdeliye 30. Για να δούμε και πως ‘φαίνεται’ πάνω στο “Ιπτάμενο Εργαστήριο” Τ-50.