Απίστευτα εντυπωσιακό…

future-cargo

Λίγο από το περιβάλλον εργασίας των Horatio Hornblower και Jean-Luc Picard είναι το αποτέλεσμα της γέφυρας πλοίου του 2025…

future-cargo-ship

Τι κάνει;

Ο Φινλανδική οργάνωση VTT και η Rolls-Royce παρουσιάζουν σε 3D animation. Ένα εντυπωσιακό projects με heads-up οθόνες και high-tech workstations που μετατρέπουν σε augmented reality command and control σύστημα την… πλοήγηση.

future-cargo-ship-1

Ταυτόχρονα η Rolls-Royce Marine, η VTT και το Πανεπιστήμιο του Aalto με την Finnish Metals and Engineering Competence Cluster (FIMECC) με το πρόγραμμα (UXUS), μέρος του Rolls-Royce OX concept, δεν μας πηγαίνουν μόνο σε εικόνες που θυμίζουν Thunderbirds, αλλά και σε ανεργία…