1

Από ένα μικρό teaser στο Vine που έλεγε: “something epic is coming soon…”

Σε μια κίνηση marketing για ένα όμορφο βίντεο από τους δημιουργούς του βίντεο “Child of the ’90s” της Microsoft. Η εταιρία Column Five, και ο κος Brett Doar της Machine Engineer έφτιαξαν αυτό το “History in the making.”

Το iconic 90s αντικείμενο, ένα κινητό Nokia από μια εποχή που μοιάζει τόσο μακρινή.