Τι νέο έχει να μας δώσει το Shazam; μια νέα λειτουργία για scanning των τηλεοπτικών προγραμμάτων…

00

Το Shazam version 7.6.0 με νέους αλγόριθμους υπόσχεται: “Shazaming your favorite TV show is better than ever with a new result page and easier access to music from the show. You’ll also be able to see a full cast list, read about the show and catch up on all the latest celebrity gossip.”

Μπορείς να κάνεις και share τα Shazam tags με τη LINE instant messaging app για να: “update your News to let you know when your favorite artists have a Ticketmaster concert nearby.” Αρκεί να έχεις iOS 6.0 ή iOS 7.0. Το Shazam interface είναι και localized για: English, Czech, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, και Traditional Chinese.