Ναι, αυτή η διαβόητη και ‘μισητή’ United States Central Intelligence Agency, η CIA δηλαδή, έχει πλέον Twitter bandwagon, σε μια προσπάθεια να είναι “more accessible”.

cia-tweet

Και σε πέντε ώρες είχε 200,000 followers. Ο διευθυντής της CIA Director John Brennan είπε, “By expanding to these platforms, CIA will be able to more directly engage with the public and provide information on CIA’s mission, history, and other developments.”

Αν είστε followers του CIA Twitter account λοιπόν…