Η νέα σειρά της δανέζικης εταιρίας, το LEGO Fusion δείχνει για άλλη μια φορά πόσο εφευρετικού είναι εκεί στην εταιρία. Με τη νέα δυνατότητα κανείς μπορεί να digitize τις δομές που φτιάχνει και να τις “βάζει” σε tablet ή κινητό για να παίζει μαζί τους και με άλλους τρόπους.

1

Για να γίνει αυτό πιο εύκολο, το Fusion set περιλαμβάνει, εκτός από τα τουβλάκια φυσικά, και μια “Fusion capture plate”. Τι γίνεται; φτιάχνεις έναν τοίχο μέχρι το 16 με 16 2D στην capture plate, τραβάς φωτογραφία με το κινητό ή το tablet, και η LEGO Fusion app κάνει τη ‘μετάφραση’ της φωτο σε μια virtual 3D έκδοση.

2

Το κανονικό gameplay στην app αλλάζει ανάλογα με το set που παίρνεις και το κοινό στοιχείο είναι πως πας μπροστά και πίσω στην app και την capture plate όσο παίζεις.

Θα βρείτε 4 εκδόσεις:

LEGO FUSION Town Master

In this simulation game, players create and rule their own LEGO town, first by building it with LEGO bricks, then by capturing it and importing it to the game. Players build everything from houses to a pizzeria, fire station and bike shop while completing errands and missions like catching robbers, fighting fires and skateboarding. To keep the minifigure citizens happy, players solve problems through physical building and earn points to gain access to more structures, and even run additional towns.

LEGO FUSION Battle Towers

Players build a tower and defend it against attack so they can rule the kingdom. First, players design the Battle Towers with real LEGO pieces, then capture them and import them to the game. Next, players choose tower defenders like wizards and archers and battle against evil warriors, skeleton armies, and more. If a tower is damaged in battle, players can repair the damage with a timed build with the game’s real LEGO bricks.

LEGO FUSION Create & Race

In this racing game, players get behind the wheel and virtually drive the cars that they create with real LEGO bricks. Once a custom vehicle is digitally designed, physically built, and imported to the game, it can be optimized for success in racing, demolition or stunts. Players learn that every brick shape and color on the vehicle matters for performance. Three themed courses offer endless challenges unlocked by physical LEGO builds, and players can even ghost race against friends to top the leaderboard.

LEGO FUSION Resort Designer

Players help the LEGO Friends design new vacation houses, shops and activities for Ambersands Beach. After building 2-D facades, capturing them and importing them to the game, players can design the interiors of 3-D digital structures, such as an aquarium, surf shop and beach houses. Players can unlock new levels and build more resorts by completing missions like rescuing dolphins, riding horses, surfing and other resort activities.

3