1233

Απολαύστε βίντεο από τη “Red Flag” και μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μαχητικών κάθε τύπου στον κόσμο. Μερικά δις δολάρια σε μια βάση…