Τα πειράματα με “σμήνη” από drones συνεχίζονται. Με το DARPA’s OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) η γνωστή υπηρεσία έχει δοκιμάσει…

…τα drone που θα λειτουργούν με πολλούς τρόπους είτε σε περίοδο ειρήνης, είτε σε περίοδο πολέμου. Δείτε.