…σε Comparison Video. Και δείτε τι κάνει το ιαπωνικό μηχανάκι.

destiny-hp-fb-og-share-img

Το PlayStation 4 έχει ανώτερο superior texture filtering ενώ τρέχει σε 1080p. Δείτε.