123

Μοιάζει από τις “Επικίνδυνες Αποστολές” πριν ‘τυπωθεί’ το πρόσωπο του πράκτορα. Απλά δείτε, άκρως εντυπωσιακό…

OMOTE / REAL-TIME FACE TRACKING & PROJECTION MAPPING from something wonderful on Vimeo.