0101

Αφήστε ότι κάνετε για δύο λεπτά. Οπτική ενεργοποίηση από τη Gear Patrol. Πέρασαν χρόνο με τη Ferrari Racing team στη φημισμένη Laguna Seca και απλά κλείστε φώτα ανοίξτε φωνή.