Και αρνούνται να αναβαθμίσουν.

Windows-8.1

Ο λόγος αφορά τους χρήστες των XP και 7. Τα στατιστικά της market researcher Net Applications για τον Αύγουστο 2014 δείχνουν πως, για παράδειγμα, τα Windows 7 είχαν μερίδιο 51.21, ελάχιστα κάτω από το 51.22 του Ιουλίου ενώ τα Windows XP κατέβηκαν από το 24.82 στο 23.89%.

Τα δε Windows 8.1 πήγαν μόλις από το 6.56% στο 7.09% τον Αύγουστο του 2014, ενώ τα Windows 8 από το 5.92% στο 6.28%.

Το συμπέρασμα: η Microsoft ΠΡΕΠΕΙ να φέρει τον Απρίλιο και τα Windows 9 με τη release date πιο κοντά ενώ τα Windows 9 θα πρέπει να είναι free ή με μικρή τιμή αρχικά.