Για να μην γίνεις Quasimodo…

0202

…αυτό είναι το γραφείο Bekant της Ikea. Για να δούμε τι σκέφτηκαν.