Καλός ήταν ο Οκτώβρης για τον Google Chrome web browser…

StatCounter

Το μερίδιο από το 45.57 του Σεπτέβρη πήγε στο 47.63. Οι υπόλοιποι; όλοι έχασαν. Ο Internet Explorer, ο Mozilla Firefox και ο Safari έχασαν. Ο δε Opera εξαφανίστηκε. Και ο go-to browser δεν είναι ο ίδιος σε κάθε χώρα όπως θα δείτε.