123

Για να δημιουργηθεί χρειάστηκε η επεξεργασία 72GB data από το NASA solar dynamics lab και 17,000 εικόνες σε 4K!