Δείτε τι έκανε ο Αυστραλός Jason van Genderen με iPhone ή/και smartphone.

Sydney time-lapse video

Χρησιμοποίησε το δέντρο iconic Martin Place Christmas στο Σίδνει της Αυστραλίας για να ετοιμάσει ένα 24ωρο time-lapse βίντεο με iPhone με iOS8 μέσα.

Για να το δούμε.