…σε ένα ‘familly’ βίντεο.

142H_E-mountLens-All_image_201502

Το ξέρεις πως ο φακός είναι το…α και το ω. Μαγευτικές εικόνες.