0

Χρυσά χρόνια. Ναι, μπορεί να έχουν περάσει 20 χρόνια αλλά η Commodore παραμένει αγαπημένη εταιρία. Και αυτό είναι το conceptual smartphone που θα ενθουσιάσει ένα tech-lover.

1

2

Retro.