09

Για κλείσιμο, μια μαγευτική ματιά στη New York σε timelapse…

Still NYC from Ynon Lan on Vimeo.