Ναι, είναι εκεί και ο RDJ.

Cap America

Με ένα κάστ που έχει τους μισούς Avengers και όχι μόνο, δεν είναι λίγοι που το ονομάζουν Avengers 2.5. Απολαύστε!

CapCivilWar3

IronManDowney

Cap Civil War

CapAmerica

CapAmerica 22

[Thnx Jonh Nous]