11

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο ιατρικός εξοπλισμός είναι ‘άχαρα’ σχεδιασμένος. Το Portable Oxygen Generator έχει σχεδιαστεί να δίνει το πιο απαραίτητο στοιχείο για κάθε άνθρωπο in style.

44

22

33