Έχει πλάκα αυτό το χαρακτηριστικό του Huawei!

22

Με μια προαποφασισμένη φράση, να ‘βρεις’ εύκολα το κινητό.