…υπό κλίμακα.

Solar

Πραγματικά, οι τύποι είναι άψογοι.

To Scale: The Solar System from Wylie Overstreet on Vimeo.