…όπως μόνο ο μεγάλος Άνθρωπος Hayao Miyazaki μπορεί να μας περιγράψει.

Hayao Miyazaki - The Essence of Humanity

Σε ένα βίντεο ελεγεία, κήρυγμα ανθρωπιάς. Με τον δικό του άλλο τρόπο.