Πως θα είναι τα αυτοκίνητα στο μέλλον;

Volvo-Cars-Concept-26

Ίσως την ιδέα δίνει το Concept 26. Η ιδέα βασίζεται σε τρία modes: Drive, Create και Relax. Πως λειτουργεί; Δείτε το βίντεο.

Volvo-Cars-Concept-26 2

C26_Hero_Module