Μια σειρά από πανέμορφα βίντεο. Για ένα καταπληκτικό αεροσκάφος…!