Στον χώρο των οχημάτων οι ιδέες που έχουμε δει είναι πολλές. Συχνά απίθανες. Μια λύση εμπνευσμένη από τον θαλάσσιο κόσμο; Αυτό είναι το EU LIVE (Efficient Ultra LIght VEhicle.

afb4a534889847.56e16ed609f8f

Ένα όχημα που σχεδίασε ο κος Rajshekhar Dass με έμπνευση, προφανώς, από τα πλάσματα του ενυδρείου του.

29572434889847.56e16ed609b09

bbf53534889847.56e16ed60a431