Το βίντεο του κου Vitaly Bulgarov μας δείχνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε αυτό που ονομάζεται human-controlled robotics. Τι είναι; το mecha robot με την ονομασία METHOD-01 έρχεται κατευθείαν από το ‘Avatar’ και μπορεί, αν είναι αυτό που δείχνει, μια αλλάξει τα πάντα.

Βέβαια η ιδιότητα του κ. Vitaly Bulgarov είναι “accomplished designer and CGI artist,” που σημαίνει πως μπορεί να έχουμε και μια δημιουργία με έναρξη τη φαντασία!