Τα 5, 7, 8, 9, και 13 ετών Straight Bourbons από την Indiana, το Kentucky και το Tennessee των ΗΠΑ, σε μια μείξη σε αυτή τη limited edition έκδοση. Enjoy.