Μια πρώτη ευχή για το 2017..

Αν και δεν υπάρχει ακόμη απόφαση για παραγωγή, απολαύστε.