Ο πήχυς όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά και η τεχνολογία κυριολεκτικά σε καθηλώνει. Δείτε.