Η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης προχωρά με σταθερά βήματα. Και αυτό είναι το Apis Cor. Το σπίτι αυτό τυπώθηκε σε 24 ώρες και έχει επιφάνεια 37 τ.μ με κόστος $10,000. Πως έγινε; Δείτε.

Περισσότερα εδώ.