Οι πρώτες εικόνες. Και μια ιδέα από την ταινία που κανείς δεν έχει στο νου του. Ίσως λανθασμένα.

Οι official φωτό από το Marvel Cinematic Universe ήρθαν:

Ο ίδιος ο Chris Hemsworth λέει:

“[Sakaar is] basically where every wormhole across the universe dumps out its trash, so you get people from all walks of life with all sorts of incredible abilities and powers. No one cares what prince or king Thor may have been in another world. Also, his strength is pretty easily matched with those he finds himself amongst.”