Ένας από τους πιο larger than life ανθρώπους ever. Κι όμως, ο Ernest Hemingway είχε και πολλά παραπάνω από την public persona του. Αυτό είναι το Writer, Sailor, Soldier, Spy: Ernest Hemingway’s Secret Adventures, 1935-1961. Η σχέση του Hemingway με pre-KGB Soviet πράκτορες και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Το έγραψε το αξιωματούχος της CIA και ιστορικός Nicholas Reynolds. Εξαιρετική δουλειά.